ISHIMIZU CO.,LTD. Japan
Ang aming Kompanya ay lumilikha ng Natural na Spongha na nagmula pa sa Dagat sa lahat ng lugar sa buong mundo ng matagal ng panahon.
Ang lahat ng produktong binibenta namin ay mula pa sa Japan at sa buong Asia.
Ang aming Kompanya ay naghihintay ng tawag sa mga nais magexporto ng kanilang produkto.
Ang aming produkto ay makikita sa buong mundo.

Pakiusap tumawag na lang sa salitang English.

Ritrato
Kontakin
Company name: ISHIMIZU CO.,LTD. Japan
Address:1289 Hikata Kainan City Wakayama 642-0002 Japan
TEL:81-73-482-1741 FAX:81-73-483-1048
E-mail:ishimizu5@ishimizu.jp