Bahay > Halimbawa ng Natural Dagat Spongha

Halimbawa ng Natural Dagat Spongha

Honeycomb Sponge1 Honeycomb Sponge2
Honeycomb Sponge

2inches,3inches,4inches,5inches,6inches

Grass Sponge1 Grass Sponge2
Grass Sponge

2inches,3inches,4inches,5inches,6inches

Fine Sponge1 Fine Sponge1
Fine Sponge

2inches,3inches,4inches,5inches

Wool Sponge1 Wool Sponge2
Wool Sponge

2inches,3inches,4inches,5inches

Silk Sponge1 Silk Sponge2
Silk Sponge

1inch,2inches,3inches,4inches


|Return to top of page|